VII. ročník 2012/2013

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2012 literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy

Skončil sedmý ročník
V letošním roce nesla literární soutěž pro mládež zaměřená na prozaické texty téma Pošli to dál! Za touto výzvou se skrývalo poselství, kladná hodnota nebo poznání, které má pro člověka nadčasový význam a předává se dalším pokolením. Inspirací pro poměrně složité téma bylo letošní významné výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Před 1150 lety se začal v křesťanské liturgii užívat slovanský jazyk. Možná si důsledky tehdejších událostí dnes již tak zřetelně neuvědomujeme. Zamyšlení nad soluňskými bratry však v soutěžících evokovalo i jiné myšlenky. Vybírali z dějin naší země historické osobnosti, které jsou pro ně důležité a jejichž činy ovlivňují člověka v české kotlině, moravském úvalu (a nejen tam) i dnes.
Porota sedmého ročníku soutěže vybírala vítěze z celkem 94 textů. Šesti oceněnými příspěvky prostupuje téma soutěže jako tenká červená nit. Výběr klíčových osobností, kterých si mladí spisovatelé váží nebo které je něčím oslovují, spojuje příspěvky Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla a Pouť na Velehrad. V prvním jmenovaném autorka v ich-formě sugestivně líčí pocity Olgy Havlové v jednom ze zlomových okamžiků jejího života, ve druhém epistolární formou a na srovnání přínosu odkazu sv. Anežky České vysvětluje kmotra své svěřenkyni význam příchodu Konstantina a Metoděje a působení jejich i Anežčina odkazu přes staletí. Oblíbená forma dopisů spojuje tento příspěvek s textem Zavináč. Tentokrát se ale jedná o novodobou e-mailovou korespondenci, ve které se prolínají zprávy několika postav. Inspirací byly autorce kromě zadaného tématu někdy dotěrné řetězové e-maily. Na Velkou Moravu je s nadsázkou situován příspěvek Velkomoravští běžci, v němž autorka s humorem ozřejmuje, jak to na tomto území bylo v minulosti s přespolním během. Vážnější historické události českého odboje se staly námětem pro poslední dva oceněné příspěvky. V příběhu Ztracený odkaz se umně proplétají dvě časové roviny – konec II. světové války, kdy nad Moravou seskakují výsadkáři, a současnost, kdy mladík hledá „cashku“. Text s názvem Kolo líčí události v období heydrichiády z perspektivy čtrnáctiletého děvčete. Nejen všem známé historické osobnosti, ale i nepříliš známí hrdinové klíčových okamžiků našich dějin nám svou odvahou předávají z doby před několika desítkami let poselství, které by nemělo zapadnout ani v hukotu dnešního světa.
Nezkrácené příspěvky oceněných soutěžících budou na podzim 2013 publikovány v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska. Všichni účastníci letošní soutěže je obdrží poštou jako vzpomínku na tento ročník společně s motivační přihláškou na osmou Skrytou paměť Moravy.

Složení poroty:
Radek Malý – předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog; působí jako odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a jako vedoucí Katedry tvůrčího psaní na Literární akademii, soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého
Věra Linhartová – spisovatelka, donedávna přednášela dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
Libuše Nivnická – ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Jan Němec – spisovatel a publicista, působí jako redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host
Vojen Drlík – vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
I. kategorie (12–15 let)
1. cena – Kristýna Suchánková z Ostravy – Polanky nad Odrou,
/ Pohled Olgy Havlové na zatýkání Václava Havla /
2. cena – Štěpán Kus z Ostravy-Martinova, / Kolo /
3. cena – Petra Pikulová z Kuřimi, / Velkomoravští běžci /

II. kategorie (16–19let)
1. cena – Magdaléna Špačková z Předklášteří, / Zavináč /
2. cena – Adéla Ficová z Brna, / Pouť na Velehrad /
3. cena – Vojtěch Mašín ze Šakvic, / Ztracený odkaz /

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 14. června 2013 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101