2014

18. ledna - 18. května
Kuchařky – recepty našich předků
V současnosti moderní téma gastronomie pojme výstava skrze svědectví o stravě našich předků, která se nám dochovala prostřednictvím léty prověřených receptů. Díky tomu si návštěvníci budou moci prohlédnout nejen historické kuchařky dob minulých, ale také soudobou knižní produkci opírající se o tradiční moravské pokrmy.

10. února - 19. října
Surrealismus – Stir Up, Černé slunce, Knižní ilustrace
Trojvýstava výjimečné výtvarné skupiny, jejíž členové občas cíleně překračují kolektivní platformu. Jejich práce přesto nepopírají zcela osobité vidění světa. Patří k nim i půvabné ilustrace k příběhům pro děti, s nimiž se do Památníku písemnictví na Moravě opět vrací akademický malíř Josef Kremláček. 

13. - 30. března
Rukopis Vítězslava Nezvala
Rozšíření současné výstavy o ukázku Nezvalových rukopisů ze sbírky Moravského zemského muzea a o další předměty z pozůstalosti slavného autora – fotografie, posmrtné masky a olejomalby.

2. dubna -27. července
Černé slunce
Druhé pokračování výstavy členů výtvarné skupiny Stir up, hlásící se programově k surrealismu, představuje v Památníku písemnictví na Moravě práce akademického malíře Josefa Kremláčka a Lubomíra Kerndla se společným názvem Černé slunce.

6. dubna
Svatý týden v Rajhradě kolem roku 1600 
Koncert v rámci připravované výstavy „AN VĚDY A UMĚNÍ MILOVAL...“

15. května - 30. října
Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše
Výstava představuje benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci. Velké věci si žádají nadšení a záštitu. Rozšiřování klášterní knihovny, sbírky umění, přírodovědné bádání, nejnovější architektura. Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od středověku do 20. století.

20. května - 28. září
Nakladatelství Kniha Zlín
Další pokračování jednoho z tradičních výstavních cyklů, věnovaného současné knižní kultuře. V seriálu mapujícím aktuální tržní prostředí se tentokrát zaměříme na historii a současnost produkce největšího zlínského knižního vydavatelství.

17. května
Muzejní noc 2014
V tuto jedinečnou noc bude znít rajhradským klášterem a Památníkem písemnictví na Moravě cimbálová muzika. Stálými expozicemi tak s návštěvníky doprovodí poezie s duší jižní Moravy.

6. června
Večer poezie Josefa Suchého a jeho přátel
Noc literatury oslavíme v Památníku písemnictví na Moravě čtením z knihy Josefa Suchého Slzy věcí (výbor z tvorby). Účast přislíbila dcera básníka Ivana Srbková a editor výboru Jaroslav Med.

13. června
Vyhlášení výsledků Skryté paměti Moravy
Slavnostní předání cen vítězům VIII. ročníku literární soutěže spojené s jejich autorským čtením a setkáním všech účastníků soutěže s pořadateli, organizátory a veřejností ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, národní kulturní památce.

14. června
Workshop k výstavě An vědy a umění miloval
Od 10.00 do 16.00 hodin si mohou malí i velcí návštěvníci areálu Benediktinského opatství v Rajhradě vyzkoušet, jak se psalo ve středověku, zahrát si hru „Z historie rajhradského kláštera“ či vyzkoušet tisk z výšky – linoryt.

9. dubna - 10. října
Od Ferdy po Jonatána 
Zvířata jako hlavní hrdinové v moravské literatuře pro děti. Výstava o populárních i méně známých postavičkách kreslených příběhů, ale i o jejich autorech, kteří se prostřednictvím zvířecího světa snažili a snaží rozveselit a případně také poučit (nejen) nejmenší čtenáře.

30. července - 19. října
Mezi vodníky a indiány: Knižní ilustrace Josefa Kremláčka
Série výstav surrealistické skupiny Stir up vrcholí ukázkou prací jednoho z jejích členů – třebíčského akademického malíře Josefa Kremláčka, který ilustroval již na 60 knih.

22. října
Ať žije republika!
Tradiční slavnostní odpoledne připomene nejen významný den v českých a šířeji československých dějinách, ale poskytne také příležitost pro vyhlášení IX. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy. Prostřednictvím autorského čtení zavzpomínají mladí ocenění autoři na letošní ročník.

24. října - 7. prosince
Grahamovy noty a Janáčkův klavír
Výstava je příspěvkem Památníku písemnictví na Moravě k janáčkovskému jubilejnímu roku a je chápána jako pocta tomuto tvůrci. Partitury Leoše Janáčka mají výrazný, byť nezamýšlený výtvarný náboj. Ve volné reminiscenci nabídne výstava v Památníku grafická, hudebně-výtvarná díla Petera Grahama (1952), interpretovaná na klavíru Leoše Janáčka, který bude znít výstavním prostorem.

1. listopadu
Koncert – Peter Graham hraje na Janáčkův klavír
V rámci festivalu Expozice nové hudby se v areálu rajhradského kláštera uskuteční happening hudebního skladatele Petera Grahama.

27. listopadu 2014 - 14. června 2015
Host do domu
Téměř naplněný sen o dokonalém literárním časopise. Připomenutí slavné éry 60. let minulého století a její reflexe na stránkách bezmála legendárního titulu, který vycházel v Brně. Host do domu očima svých tvůrců, přispěvatelů, pamětníků a také čtenářů.

10. prosince 2014 - 11. ledna 2015 
Co rok dal
Nepominutelné ohlédnutí za dalším úspěšným rokem Památníku písemnictví na Moravě expozicí sestavenou z čerstvých přírůstků. První představení nejvýznamnějších novinek ve sbírkovém fondu ve formě veřejného poděkování dárcům a aktivním spolupracovníkům Muzea Brněnska. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101