I.ročník 2006/2007

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 17. listopadu 2006 - Dni studenstva -  literární soutěž pro mládež pod názvem

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

 

Skončil první ročník.
Co všechno může skrývat paměť? Jistě věci dávné i velmi blízké, milé i nepříjemné. Co je pak ovšem zahaleno ve Skryté paměti Moravy? V této nové soutěži, kterou vyhlásil Jihomoravský kraj? Prozradit to mohou vítězové prvního ročníku soutěže, poněvadž právě ti pochopili, jaké poklady se mohou nacházet kolem nich, jaké bohatství v sobě ukrývá Morava ve všech svých podobách.

Vítězka z první kategorie (ve věku od 12-15 let), patnáctiletá Anežka Chrudinová připomněla deportace brněnských židů. Svou povídku Pantha rhei orámovala příběhem mladé milenecké židovské dvojice, v níž právě dívka Bašenka se už nikdy nevrátila z Osvětimi. Druhé místo obsadila Barbora Kotásková s příspěvkem Jarní pohádka, třetí místo získala Veronika Macháčková, jež svůj text nechala bez názvu. Obě prózy se stýkají ve dvou bodech, a to v pohádkovém ladění a v důrazu na přírodu konkrétně krajově ohraničenou.

První kategorie byla hojně zastoupena, a to sedmdesáti čtyřmi příspěvky. Porota, v čele s básníkem Vítem Slívou, se shoduje na tom, že se sešly texty nápadité, v čemž druhá kategorie (ve věku od 16 - 19 let) byla mírně pozadu. Účast starších soutěžících byla navíc menší, přihlásilo se třicet šest písmáků.

Jako nejlepší práce z druhé kategorie byla ohodnocena tragikomická povídka devatenáctiletého Richarda Skolka Odpusť mi. Laskavý příběh plný reminiscencí humorně vykresluje mladíkovy zážitky se svým dědečkem, který byl tím "jediným pravým Moravákem". Zároveň je v próze přítomna výčitka mladého muže, že svého dědečka opustil, když už s ním nebyla na sklonku života legrace.

Příběh sklidil úspěch i na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Skrytá paměť Moravy 22. června ve Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP, kde jej autor četl, stejně tak jako všichni ostatní vítězové. Svůj text tam představil také Zbyněk Řehoř, jenž se umístil na druhém místě za prózu Sofie, Hugo a Kvido o životě současných brněnských teenagerů. Nezazněl však pohádkový text Větrné návrší z třetího místa, které náleží Haně Šustkové, jelikož autorka nebyla přítomná.

Při slavnostním vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže slíbil člen rady a zastupitelstva Jihomoravského kraje Jan Letocha, že 28. října 2007 bude vyhlášen ročník druhý.

Soutěž Skrytá paměť Moravy letos obhájila svůj význam a naplnila svůj smysl: podnítila mladé literáty, aby poodhalili kousek kulturní či historické skutečnosti, která se nachází kolem nich. Jejich snaha bude odměněna publikací vítězných prací ve Sborníku Muzea Brněnska 2007, který vyjde na přelomu září a října tohoto roku.
Mgr.Kateřina Vávrová

Složení poroty:
Vít Slíva, básník, předseda poroty
David Kroča, vyučující na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity
Jarmila Bednaříková, vyučující na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
Tomáš Sedláček, vedoucí Literárního a dramatického oddělení Českého rozhlasu Brno
Vojen Drlík, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě (Muzeum Brněnska)

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska (Památník písemnictví na Moravě)
Masarykovo muzeum v Hodoníně (Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP)

VÝSLEDKY:
kategorie 12 - 15 let
1. cena - Anežka Chrudinová z Brna /povídka: Pantha rhei/
2. cena - Barbora Kotásková z Ratíškovic /povídka: Jarní pohádka/
3. cena - Veronika Macháčková z Hodonína /povídka: Bez názvu/
kategorie 16 - 19 let
1. cena - Richard Skolek z Tišnova /povídka: Odpusť mi/
2. cena - Zbyněk Řehoř z Brna /povídka: Sofie, Hugo a Kvido/
3. cena - Hana Šustková z Radče /povídka: Větrné návrší/

Záběry ze slavnostního vyhlašování cen 22. června 2007 v areálu Slovanského hradiště v Mikulčicích, NKP.

   

Předseda poroty Vít Slíva s novináři.

 

Člen Rady Jihomoravského kraje Jan Letocha s moderátorem Romanem Svobodou.

 

Letocha s Barborou Kotáskovou, která získala 2. cenu v I. kategorii.

   

Jan Letocha a Anežka Chrudinová, která získala 1. cenu v I. kategorii.

 

Ředitel Muzea Brněnska Antonín Reček gratuluje Zbyňku Řehořovi k 2. ceně v II. kategorii.

 

Richard Skolek získal 1. cenu v II. kategorii.

   

Skupina "Šroti" z Dolních Bojanovic.

 

Tablo nominovaných v soutěži Skrytá paměť Moravy.

 

Porotci Jarmila Bednaříková a Tomáš Sedláček. 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101