Knihovna Muzea Brněnska

Spravuje dva knihovní celky:
Knihovnu Muzea Brněnska a Knihovnu Benediktinského opatství Rajhrad

Oba fondy jsou badatelům přístupné prostřednictvím prezenčních výpůjček ve studovně Památníku písemnictví na Moravě (knihovní jednotky objednávejte na níže uvedených kontaktech). K vyhledávání slouží elektronický katalog, v němž jsou oba fondy průběžně evidovány. Pro vyhledávání v benediktinské knihovně lze využít také digitální lístkový katalog, doporučený postup vyhledávání je u tohoto fondu následující:

1. Zadejte dotaz v elektronickém katalogu.

2. Pokud nebudete úspěšní, zkuste prolistovat digitální lístkový katalog.

3. Kontaktujte pracovníky knihovny.

Elektronický katalog

Digitální lístkový katalog benediktinské knihovny

Informační bulletin knihovny - Libri de bibliotheca nostra

Knižní přírůstky

Digitální knihovny

Studovna Památníku písemnictví na Moravě
Nachází se v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě. Režim studovny se řídí badatelským a příslušným knihovním řádem. Z kapacitních důvodů je nutné se ve studovně předem objednat. Všechny výpůjčky (max. 5 svazků) je možno studovat pouze prezenčně a připraveny jsou vždy následujícího dne po objednání.

  Studovna
  Památník písemnictví na Moravě
  Klášter 1
  664 61 Rajhrad
  tel.: 547 229 099
  e-mail: knihovna@muzeumbrnenska.cz

  Otevírací doba:
 
úterý - čtvrtek
  9:00 - 15:00 hodin

  Objednat den předem
  Max. 5 svazků
  Pouze prezenčně

Ceník služeb

 

Badatelský řád

 

 Digitalizované rukopisy Knihovny Benediktinského opatství v Rajhradě

created by: Trinet a.s., design Václav Houf