XI. ročník 2016/2017

Ve snaze podnítit zájem o vlastní tradice a přispět k rozvoji schopnosti písemného vyjadřování vyhlásil Jihomoravský kraj k 28. říjnu 2016 literární soutěž pro mládež pod názvem 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY

Statut soutěže

Tiskové zprávy    

 

Ohlédnutí za jedenáctým ročníkem soutěže

Jedenáctého ročníku literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy se zúčastnilo 186 pisatelů z 11 krajů České republiky.

Soutěžní téma „Kořeny“ inspirovalo mladé spisovatele k napsání mnoha příběhů o rodinné historii, rodových vazbách, vedlo je i k zaznamenání vyprávění o vztazích napříč generacemi či uvědomění si silných rodinných pout. Také se soutěžící zabývali tradicemi, folklórními zvyklostmi nebo zcela fiktivními a pohádkovými motivy.

V I. kategorii (12-15 let) získala první místo Alžběta Kadlecová z Dolních Louček, která ve svém příběhu Poselství mezi kořeny nechala nahlédnout do rodinných vztahů mezi dědečkem a vnoučaty.  

Na druhém místě se umístila Valentýna Lipovská z Miroslavi se svým textem Cesta mého rodu, aneb cílová destinace Morava, kde vtipně vystihla vikinské putování až na Velkou Moravu. Porota též ocenila třetí pozicí neméně zajímavý a niterný příběh Menora z pera Alžběty Svobodové z Hustopečí. Čestné uznání v I. kategorii obdržel pohádkový příběh Bludný kořen od Petra Krotkého z Hustopečí.

Vítězem II. kategorie (16-19 let) se stal Jan Procházka z Holasic. Jeho tíživý příběh Mýtiny, popsal nelehký život studenta na střední škole. Druhé ocenění si odnesla Zuzana Janáčková, brněnská studentka Gymnázia M. Lercha, jež se věnovala folklórní tradici a inspiraci, kterou popsala v povídce Vzpomínka na kynuté těsto. Třetí pak skončila Magdaléna Netíková z Třebíče se soutěžním velmi milým textem O strašidlu, které milovalo čokoládu. Čestné uznání v II. kategorii pak bylo uděleno Janu Jindřichu Karáskovi z Uherského Hradiště. Loňský vítěz zaujal vztahovým a hlubokým příběhem Nutnost nádechu.

Vítězné texty vyjdou na podzim 2017 v literární příloze Sborníku Muzea Brněnska 2017 a všem účastníkům z letošního roku bude příloha zaslána.

Složení poroty:
doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. - předseda poroty, spisovatel, překladatel a pedagog, odborný asistent na Katedře bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci a působící na Katedře tvůrčího psaní Literární akademie Josefa Škvoreckého

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. - spisovatelka a bohemistka, donedávna též přednášející dějiny medicíny na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Ing. Libuše Nivnická - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Mgr. Jan Němec - spisovatel a publicista, redaktor literárního časopisu a nakladatelství Host a dramaturg programů ČT art

PhDr. Vojen Drlík - literární historik, dramaturg a překladatel, bývalý vedoucí Památníku písemnictví na Moravě

Spolupořadatelé soutěže:
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  -  Památník písemnictví na Moravě

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace - Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Výsledky:

I. kategorie (12-15 let)

1. cena Alžběta Kadlecová –  Poselství mezi kořeny

2. cena Valentýna LipovskáCesta mého rodu, aneb cílová destinace Morava

3. cena Alžběta SvobodováMenora

čestné uznání Petr KrotkýBludný kořen

II. kategorie (16-19 let)

1. cena Jan Procházka - Mýtiny

2. cena Zuzana Janáčková – Vzpomínka na kynuté těsto

3. cena Magdaléna NetíkováO strašidlu, které milovalo čokoládu

čestné uznání Jan Jindřich KarásekNutnost nádechu 

 

Fotogalerie: 
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101