17.04.2019 - 27.10.2019 | Památník písemnictví na Moravě

Skácelové – ke kořenům

Literární a výtvarný odkaz Emila Skácela – mlynáře, legionáře, básníka a malíře. Jeho dosud nepublikované deníkové záznamy spolu s kresbami a rodinnými fotografiemi odkrývají historii rodu Skácelů. Díl z otcova všestranného talentu získali synové - básník Jan a výtvarník Petr, jejichž dílo koresponduje s rodinnými uměleckými vazbami.
created by: Trinet a.s., design Václav Houf