Bohuslav Balbín: Tuřanská Madona

Z monumentálního díla Bohuslava Balbína byl dosud v češtině vydán jen nepatrný zlomek, od roku 2010 je však dostupná také druhá kniha Balbínovy mariánské trilogie, Diva Turzanensis (Tuřanská Madona neboli Historie zázraků blahoslavené Panny Marie), a to v českém překladu Zdeňka Drštky.
Balbín navštívil mariánské poutní místo v Tuřanech u Brna v letech 1655–1656, kdy v Brně působil jako řádový učitel v jezuitské koleji a o dva roky později věnoval Tuřanské Madoně hagiografický spis Diva Turzanensis (1658). V tomto Balbínově díle se nejsilněji projevila jeho mariánská úcta, na úkor pasáží historických, ačkoliv i zde najdeme snahu zasadit historii poutního místa a sošky Panny Marie do kontextu českých dějin, zčásti oslabenou cenzorskými zásahy. Právě trojice pojednání o mariánských poutních místech: ve slezské Vartě, moravských Tuřanech a Svaté Hoře v Čechách, které vydal v průběhu 50. let, stála na počátku jeho prací historiografických – zájem historika postupně převážil nad popisem mariánského kultu. Na jaře 2011 získal Památník jeden výtisk bibliofilského vydání českého překladu Tuřanské Madony (Brno: Facta Medica 2010) vázaný v kůži a rozšířil tak stávající řadu balbinian.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf