19.01.2011 - 19.01.2011 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - 3 x Slíva

Trojice sourozenců oslaví autorským čtením a výstavou uměleckých fotografií šedesátiny básnika Víta Slívy.

Ve středu 19. ledna v 17 hodin byl v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě zahájen nový cyklus pravidelných měsíčních setkávání nazvaný StřeDění. První podvečer byl věnován sourozeneckému trojlístku – Vít Slíva, Libor Slíva a Jiljí Slíva. Básně své i aforismy svého bratra Libora přednesl Vít Slíva, který před pár dny oslavil šedesátiny. Snad právě proto zavzpomínal básník prostřednictvím svého díla na rodiče a na místa důvěrně známá a jemu vzácná. V průběhu večera zazněly i verše z nové sbírky Račí mor právě vydané nakladatelstvím HOST. Atmosféru příjemného setkání dotvořila výstavka fotografií třetího z bratrů, uměleckého fotografa Jiljího Slívy.
 

   
created by: Trinet a.s., design Václav Houf