16.03.2011 - 16.03.2011 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - O paměti a historii

16. března v 17.00 hod beseda se švýcarským historikem Adrianem von Arburgem nejen na téma proměn českého pohraničí.

Švýcarský historik Adrian von Arburg nabídl na březnovém StřeDění svůj pohled na problematiku poválečných proměn českého a moravskoslezského pohraničí. Představil také nejnovější badatelský počin vztahující se k danému tématu – rozsáhlou edici archivních dokumentů Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí, jejíž první svazky v těchto dnech vycházejí. Během večera se přítomní seznámili s aktuálními výsledky výzkumu této stále palčivé problematiky novodobých českých dějin a sami reagovali svými otázkami a vzpomínkami. O tom, že jde o téma stále aktuální a diskutované, svědčí i neformální debata, kterou téma vyvolalo a v níž návštěvníci pokračovali ještě dlouho po oficiálním ukončení přednášky.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf