24.03.2011 - 28.08.2011 | Památník písemnictví na Moravě

Alois a Robert Musilové

Arabista a romanopisec - dva slavní z jednoho moravského rodu.

Musilové – Alois a Robert, orientalista a spisovatel, tak se jmenuje výstava, která je od března do konce srpna tohoto roku k vidění v Památníku písemnictví na Moravě. Vůbec poprvé se tak ve výstavním projektu setkávají dva vzdálení bratranci, osobnosti světového významu první poloviny dvacátého století, reprezentující dvě národní kultury. Čech Alois Musil vešel do světového povědomí jako jeden z nejvýznamnějších orientalistů a současně jeden z posledních reprezentantů dobrodružného cestovatelství. Mezi lety 1896 – 1917 podnikl řadu objevitelských cest na Blízký východ, pohyboval se v nejvyšších politických kruzích, byl v úzkém kontaktu s rodinou posledního rakouskouherského císaře a po vzniku Československé republiky se dal do služeb nového státu. Stál u založení Orientálního ústavu, byl profesorem Karlovy univerzity a také autorem mnoha knih pro mládež i pro dospělé. Rakušan Robert Musil, svou tvorbou spojený i s moravským prostředím, je považován za jednoho z nejvýznamnějších světových romanopisců vůbec. Brno a Morava jsou spojeny s jeho literárními začátky, zážitky a reálie z mládí jsou ale rozesety v celém Musilově díle – od slavné juvenilní novely Zmatky chovance Törlesse, která se celá odehrává v hranické kadetce a v budovách dnešních kasáren, přes tragickou povídku Tonka až po jeho životní dílo, velkolepý román Muž bez vlastností.
Výstava je zajímavou konfrontací dvou výrazných a svérázných osobností, střípkem v mozaice spletitosti vztahů české a německé kultury a samozřejmě i průhledem do dějů první poloviny dvacátého století.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf