20.04.2011 - 20.04.2011 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - O knihách vážně a nevážně

Beseda s Františkem Šalé, majitelem nakladatelství ALBERT; ze zákulisí nakladatelství - o úskalích i radostech vydávání knih ve 21. století.

František Šalé s manželkou Václavou, majitelé nakladatelství ALBERT, nechali návštěvníky dubnového StřeDění nahlédnout do zákulisí nakladatelské praxe. Ve svých začátcích, před dvaceti lety, se nakladatelství specializovalo na knihy pro děti a mládež, postupně však svou činnost rozšířilo a dnes mezi jeho tituly najdeme odbornou literaturu z oblasti společenských věd, překlady jihoslovanských autorů, současnou českou beletrii, slovácký folklór a další.
Na besedu s sebou pan Šalé přivezl malou, ale různorodou ukázku nejrůznějších žánrů a s nadhledem a humorem sobě vlastním vyprávěl příběhy některých knih – o jejich autorech i
o tom, jaké náhody daly vzniknout řadě z nich.
Na rozloučenou věnoval Památníku několik titulů a připojil se tak k těm, kteří svým darem obohatili fond Knihovny Muzea Brněnska.

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf