KORESPONDENCE ALFONSE MUCHY

Světově uznávaný malíř Alfons Mucha měl své rodné kořeny v moravských Ivančicích. Že na své rodiště nezapomínal a navštěvoval ho rád, především o ivančické pouti, dokazuje rozsáhlá korespondence, kterou do svých sbírek Památník zakoupil v roce 2011. Jedenáct dopisů, dvacet devět pohlednic a tři lístky z let 1918–1939 posílal Mucha z Čech i ze zahraničí a zmiňoval v nich nejen své časté vzpomínání na rodnou Moravu a přátele, ale i politiku, cestování, práci a vlastní děti. Byly adresovány ivančickému holiči J. Wolfgangu Zieglerovi, narozenému roku 1850. Kromě svého povolání se Ziegler ve svém volném čase věnoval lovu. Vlastní úlovky následně preparoval a stávaly se nedílnou součástí školních přírodovědeckých kabinetů. Jeho pravnuk MUDr. Pavel Kalvoda uvádí, že tato pradědečkova myslivecká vášeň byla součástí přátelství se slavným malířem. V rodině se však traduje další důvod návštěv umělce u Zieglerů. Manželka místního holiče platila za výtečnou kuchařku a její kulinářské umění Alfons Mucha zmiňuje i ve svých dopisech, v nichž děkuje za pohoštění a domácí atmosféru. Oblíbeným místem k hovorům se za dob jeho pobytu v Ivančicích stala také zahrada, v níž byla pořízena společná fotografie, která kolekci korespondence doplňuje. Vzhledem k rozsáhlé sbírce Muchovy pozůstalosti, uložené v pobočce Muzea Brněnska v Muzeu v Ivančicích, je jistě získání této korespondence dalším podstatným střípkem do barevné mozaiky malířova odkazu.
Mgr. Romana Macháčková

  Pohlednice A. Muchy J. W. Zieglerovi z Mikulova

  Dopisnice A. Muchy J. W. Zieglerovi ze Zbirohu

V Bergrově zahradě v Ivančicích: zleva W. Ziegler-syn, J. W. Ziegler – otec, JUDr. Berger, jeho žena, paní Zieglerová – žena J. W. Zieglera, A. Mucha, pol. 30. let 20. století

created by: Trinet a.s., design Václav Houf