29.03.2012 - 26.08.2012 | Památník písemnictví na Moravě

Alois a Vilém Mrštíkové

Bratři protichůdných temperamentů - nerozlučitelná tvůrčí dvojice.

Maryša. Kdo by neznal příběh nešťastně provdaného venkovského děvčete, nejhranější drama českých profesionálních i ochotnických divadel. Právě jeho autorům, bratrům Aloisi a Vilému Mrštíkovým, je věnována výstava v Památníku písemnictví na Moravě. Návštěvníci mohou nahlédnout do zákulisí vzniku jak jejich nejznámějšího společného díla, tak i dalších literárních textů – Roku na vsi, Pohádky máje, studentského románu Santa Lucia ad. Autorské rukopisy – často psané z jedné strany rukou Aloisovou, z druhé Vilémovou, korespondence ale i dobové dokumenty a fotografie, vyprávějí dramatický příběh dvou literátů úzce spjatých s moravským venkovem, především s vesnicí Diváky. Slavné spisovatele připomínají také jejich osobní předměty – Vilémova dýmka, kresba Šitbořický větřák, dřevěné hračky, model sochy Helenky, Aloisovy zápisníky, včelařské potřeby ad.
Přeneste se prostřednictvím dobových materiálů do přelomu 19. a 20. století, kdy vznikala díla, která dodnes žijí nejen na divadelních prknech, filmových plátnech a v operních áriích, ale také v myslích čtenářů.

Výstavu doplňují tematické přednášky, výlet s Klubem přátel Památníku do kraje Pohádky máje a komentované prohlídky.

Spolupořadatelem výstavy je Památník národního písemnictví.

   
created by: Trinet a.s., design Václav Houf