14.03.2012 - 14.03.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Vít Ondráček a Vít Slíva

Kunštátský výtvarník a královopolský literát obrazem, slovem a filmem ve společném podvečeru.

Tento měsíc zavítali do Památníku písemnictví na Moravě dva tvůrci, které navzájem pojí jak úzké přátelství, tak společná tvorba – výtvarník Vít Ondráček a literát Vít Slíva.
Vít Ondráček, žák Dalibora Chatrného, je mnohostranným autorem, věnujícím se široké škále výtvarných technik a stylů – především kresbě, malbě, grafice a jejich kombinacím. Se světem literatury jej pojí jednak práce na knižních ilustracích a editorská činnost, sám pak publikuje v časopisech Host a Weles. V r. 2009 vyšel výbor z jeho textů knižně pod názvem Pootočené zrcadlo.
Druhý z besedníků, brněnský básník Vít Slíva, se vrací do Památníku přibližně po roce. Do světa literatury vstoupil na konci 70. let, je autorem deseti samostatných sbírek a přispěvatelem do bezpočtu sborníků a antologií. Pravidelně se s jeho texty lze setkat na stránkách literárních časopisů Host, Tvar, Protimluv, Aluze či Psí víno a jiných. Dosud poslední básnickou sbírku Račí mor (Brno 2011) ilustroval Vít Ondráček.
Rajhradský podvečer byl koncipován jako autorské čtení z textů obou autorů, které doplnilo promítání krátkého experimentálního dokumentu vztahujícího se k dílu Víta Ondráčka a prezentace jeho výtvarných děl v prostorách stálé expozice Památníku.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf