25.04.2012 - 25.04.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění – Na druhé i naší straně

Autorské čtení a beseda s rakouským spisovatelem českého původu Milanem Ráčkem, spoluúčinkuje Adéla Ráček-Seidlová.

Hosty dubnového StřeDění byli rakouský spisovatel českého původu, rodák ze Zlína Milan Ráček a překladatelka Adéla Ráček-Seidlová. Oba do Památníku zavítali poprvé již v listopadu loňského roku, kdy doprovázeli spisovatelku Ilse Tielsch, rodačku z Hustopečí žijící v Rakousku.
Milan Ráček do Rakouska odešel po roce 1968 a jeho literárním jazykem se stala němčina. Česky dosud publikoval prózu Leo-postskriptum a vydal bilingvní povídkové knihy s českým překladem Adély Ráček-Seidlové HochZeit / Vznešené okamžiky - Svatební příběhy, které by raději měly zůstat utajeny a Heilige Nächte / Vánoční příběhy, které by měly raději zůstat utajeny. V průběhu odpoledne zazněly ukázky ze všech těchto textů a autorské čtení vzápětí přešlo do debaty o životě v emigraci, přijetí cizího jazyka, češtině pro Rakušany a dalších aktuálních tématech.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf