20.06.2012 - 20.06.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění – O poezii, víně a brněnském metru

Setkání s básníkem, publicistou, překladatelem a vinařem Bogdanem Trojakem.

Hostem červnového StřeDění v Památníku písemnictví na Moravě byl Bogdan Trojak. Básník, překladatel, publicista a vinař, který přesídlil z rodného Slezska do jihomoravských Bořetic, kde se věnuje tradičnímu vinohradnictví. V polovině 90. let založil a několik let vedl literární časopis Weles, který se stal platformou současné české poezie a prózy, spolupracoval s redakcí Hosta, krátce působil jako šéfredaktor kulturního magazínu Neon a internetového časopisu Lumír. Je autorem několika básnických sbírek a cyklu povídek Brněnské metro, překládá také polskou poezii. V 90. letech se stal členem slavné královopolské družiny Víta Slívy, sdružující tehdy nejmladší básnickou generaci. Jeho tvorba byla oceněna Cenou Jiřího Ortena a Magnesií Literou za poezii. Přestože, jak sám říká, píše teď víc o víně a na psaní zůstává času méně, poezie jej neopustila. Bogdan Trojak si na své autorské čtení připravil průřez několika žánry – zazněl fejeton, básně ze sbírek Pan Twardowski a Strýc Kaich se žení a také povídky z Brněnského metra, které se u posluchačů setkaly s mimořádným ohlasem.

     
created by: Trinet a.s., design Václav Houf