10.11.2012 - 10.11.2012 | Památník písemnictví na Moravě

Krocení literární múzy pro všechny

Básnická dílna tvůrčího psaní v rámci festivalu Den poezie.

Od 5. do 19. listopadu 2012 pořádají knihovny, literární spolky, školy, divadla i jednotlivci po celé zemi poetické akce pro veřejnost. Tato setkání vytvářejí dohromady festival Den poezie konaný již po čtrnácté na oslavu narození Karla Hynka Máchy. „Zažívat poezii“ mohli v sobotu 10. listopadu také návštěvníci Památníku písemnictví na Moravě, který se k festivalu připojil básnickou dílnou. Odpoledne proběhlo ve znamení krátkého slova „Pře-stup!“, které v nás asociovalo hlavně nejrůznější změny, ať už výměnu dopravních prostředků při cestování či zásadní změny životní. Po úvodních slovních rozcvičkách jsme zkoušeli vytvářet k tématu epigramy, limericky a veršovanou pohádku. Těšíme se na další inspirativní setkávání s Vámi!

created by: Trinet a.s., design Václav Houf