21.11.2012 - 21.11.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Pod rouškou Bílé noci

Povídání s Markétou Hejkalovou o vlastní tvorbě, Finsku, knižním veletrhu i inspirativním rodinném zázemí.

Hostem listopadového Středění v Památníku písemnictví na Moravě byla Markéta Hejkalová, překladatelka, spisovatelka, nakladatelka a ředitelka i hlavní organizátorka Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, jehož 22. ročníku se letos již potřetí zúčastnil za Muzeum Brněnska i Památník písemnictví. Překladatelka a románová autorka dnes působí v Havlíčkově Brodě, kde spolu s manželem vlastní nakladatelství Hejkal. Literatura a cizí jazyky ji provázely již od dětství, kdy mohla při práci sledovat své rodiče – spisovatelku a překladatelku z ruštiny a ukrajinštiny Hanu Pražákovou a hungaristu a prvního velvyslance České republiky v Maďarsku Richarda Pražáka. Markéta Hejkalová si pro studium vybrala ruštinu a finštinu. Z finského jazyka dnes překládá především díla spisovatele Mika Waltariho, o němž napsala i monografii. Ve svých literárních dílech často čerpá z vlastních zkušeností z diplomatických služeb. Nejinak je tomu i v románu posledním, politickém thrilleru Andělé dne a noci, v němž se hlavní hrdinové ocitají na osudových křižovatkách svých životních příběhů. Z této knihy autorka přečetla několik ukázek, na které v přátelské atmosféře navázala beseda s publikem.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf