12.12.2012 - 12.12.2012 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Jaromír Kubíček. Časopisy a knihovny jsou můj osud

Dlouholetý ředitel MZK a znalec historie brněnských novin a časopisů představí i svou nejnovější publikaci Moravské kulturní revue.

Cyklus besed se zajímavými lidmi, kteří se pravidelně anebo jen případ od případu chápou pera (dnes spíše usedají k počítači) a obohacují slovesnou produkci, v tomto roce vyvrcholil návštěvou osobnosti s rajhradským Památníkem písemnictví spojenou mimořádně pevným poutem. Doc. dr. Jaromír Kubíček myšlenku na vznik takové instituce inicioval a dlouhá léta prosazoval. A jako i v jiných případech měl to štěstí, že se dočkal i její realizace. Bývalý ředitel Moravské zemské knihovny má ovšem na svém kontě mnohá další vítězství – vždyť během jeho působení byla v Brně vybudována úplně nová budova druhé největší knihovny v České republice, patří k těm, kteří pod záštitou Moravské vlastivědné společnosti nastartovali velký projekt nové Moravské vlastivědy, a je autorem řady bibliografických prací. Ten, kdo se dnes zajímá o dějiny novinářství nebo periodického tisku na Moravě, se bez jeho zevrubných soupisů neobejde. Jaromír Kubíček, mj. čestný člen Klubu přátel Památníku písemnictví na Moravě, ale nežije minulostí. Svědčí o tom i jedna z jeho posledních publikací, která shodou šťastných náhod koresponduje i s aktuální rajhradskou výstavou o brněnských salonních časopisech. Besedu s milým hostem vedl dr. Vojen Drlík.

           
created by: Trinet a.s., design Václav Houf