30.01.2013 - 30.01.2013 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Experiment na divadle

Beseda s dramaturgem, scenáristou, divadelním pedagogem a hercem Petrem Oslzlým, osobností spjatou s Divadlem Husa na provázku a ředitelem Centra experimentálního divadla.

Divadelník Petr Oslzlý, známá osobnost brněnské kulturní scény, protagonista Centra experimentálního divadla, prezidentský poradce atd. atd. se nemusí příliš představovat. O své práci, zálibách a především o knížkách besedoval v rámci programové řady StřeDění ve středu 30. ledna v expozici Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.
Petr Oslzlý patří takříkajíc k lidem prvního okamžiku Divadla Husa na Provázku. Od počátku byl jeho dramaturgem i příležitostným hercem a spoluautorem „provázkovské“ životní filozofie. Podílel se na vzniku mimořádné umělecké pověsti souboru, který dokázal svou existenci vyvzdorovat i v tíživé době tzv. normalizace. Oslzlého jméno je ovšem dnes spojováno i s našimi politickými dějinami – jeho slovy byla zahájena divadelní stávka v převratových dnech roku 1989, po jistou dobu jako poradce prezidenta V. Havla patřil ke špičce naší politické scény. Především je ale výsostný divadelník, který nezná národní ani státní hranice a chápe divadlo jako univerzální vyjadřovací prostředek. Není náhodou, že Divadlo Husa na provázku jako jedno z mála dokázalo rychle překročit hranice a navázat kontakt s celou evropskou modernou. V profesním životě zůstal Petr Oslzlý divadlu věrný, i když se podoby jeho činnosti značně rozkošatily. Dnes je vysokoškolským profesorem, ředitelem Centra experimentálního divadla, autorem několika knih – které v Památníku představil – a stále, prostřednictvím dramatických textů, i divadelním autorem a sledovaným aktérem veřejného života.

 
created by: Trinet a.s., design Václav Houf