20.02.2013 - 20.02.2013 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - S hosty z Hosta

O reflexi současné knižní produkce v literárním měsíčníku a chodu nakladatelství, které zprostředkovává domácímu publiku českou i zahraniční literaturu, přijdou besedovat Miroslav Balaštík a Martin Stöhr z nakladatelství a časopisu Host.

Pravidelné středeční besedy v rajhradském Památníku vstoupily do třetího roku své existence. Miroslav Balaštík a Martin Stöhr, výrazní představitelé brněnské literární scény, přišli 20. února promluvit do rajhradského Památníku písemnictví na Moravě o současné literatuře. Oba hosté jsou s ní spojeni jak autorsky, tak organizačně. Oba mj. působí v úspěšném nakladatelství Host (jedním z jeho „trháků“ je severská literatura) a také ve stejnojmenném literárním časopise, který – jak napovídá jeho titul – svým způsobem navazuje na dlouholetou tradici spojenou na Moravě s tímto magickým slovem. Martin Stöhr, autor několika úspěšných básnických sbírek, Miroslav Balaštík, manažer vydavatelského podniku a současně vysokoškolský pedagog a literární vědec, poskytli pohled na literaturu zevnitř i zvenčí, na tvůrčí proces i proces přenosu díla ke čtenáři.

     
created by: Trinet a.s., design Václav Houf