06.03.2013 - 06.03.2013 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Petr Čichoň

Básník, prozaik a hudebník původem z Hlučínska přečte ukázky ze Slezského románu a představí svou poezii za doprovodu loutny.

Petr Čichoň (*1969) se dříve živil jako redaktor v různých nakladatelstvích, nyní pracuje ve vlastním architektonickém ateliéru v Brně. Na literární scéně se objevil poprvé jako básník v roce 1995 se sbírkou Chilia. Následovala Villa Diabolica (1998), největší ohlas vzbudily ale Pruské balady (2006) vydané za spolupráce nakladatelství Host a Vltavín. Jedná se o česko-německé vydání básní, o jejichž překlad do německého jazyka se postaral Ernst Weichmann. Tezi o tom, že básně se dnes více poslouchají, než čtou, podporuje Petr Čichoň do sbírky vloženým CD, na kterém jsou některé balady zhudebněny. Hlubokým hlasem je deklamuje za doprovodu elektrické kytary a několika hudebních hostů. Již jeho poezie vztahující se k německé části Slezska – Prusku – vyvolala mezi recenzenty diskuzi o nedostatečné reflexi německé nacistické minulosti. Podobné reakce vyvolala autorova prozaická prvotina Slezský román, který vyšel v nakladatelství Host v roce 2011. Autor ale odmítá vidět téma svých děl pouze v politicko-ideologických souvislostech. Ve své poezii dává čtenářům nezvyklý prostor k reflexi úlohy slezského Pruska za II. světové války a zamýšlí se nad hledáním identity obyvatel kraje na severu Moravy. Petr Čichoň přečetl v Památníku ukázky ze Slezského románu, které prokládal zhudebněnými Pruskými baladami. Následovala beseda s autorem a malá autogramiáda.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf