Setkání muzejních knihovníků a knihovnic

V minulých dnech hostil rajhradský Památník písemnictví na Moravě setkání jihomoravské sekce Knihovnické komise Asociace muzeí a galerií ČR. Za krkolomně znějícím názvem se skrývá profesní sdružení sloužící muzejním knihovníkům pro vzájemná setkávání, výměnu zkušeností a informování o dění v oboru. Muzejní a galerijní knihovny stojí na rozhraní dvou světů: jsou součástí institucí, jimž vytvářejí odborné zázemí, popřípadě budují vlastní muzejní sbírky spjaté s knižní kulturou, současně však dokážou komunikovat se světem knihovnickým, který má v mnoha ohledech oproti muzeím odlišná specifika. I díky tomu lze říci, že role muzejních knihoven setrvale stoupá, a to nejen „dovnitř“ svých institucí, ale také směrem k veřejnosti: zpracováváním různorodých fondů, jejich zpřístupňováním prostřednictvím webových katalogů a v neposlední řadě digitalizací vzácných či ohrožených svazků. To vše jsou aktivity, jejichž cílem je rozšířit spektrum muzejních služeb odborné i laické veřejnosti. Bez pravidelné výměny profesních informací a zkušeností by však toto úsilí nebylo efektivní. (jd)

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf