Převzetí jižního křídla prelatury

V pondělí 8. října 2012 v odpoledních hodinách převzalo Muzeum Brněnska do své péče stavebně zrekonstruované prostory jižního křídla prelatury benediktinského kláštera v Rajhradě. Při této slavnostní příležitosti promluvil v kapitulní síni hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, převor benediktinského opatství v Rajhradě P. Augustin Gazda OSB a ředitel Muzea Brněnska Mgr. Antonín Reček spolu s vedoucím Památníku písemnictví na Moravě PhDr. Vojenem Drlíkem.
Z kaple se shromáždění odebralo do letního refektáře v nově zrekonstruovaných prostorách. Zde čekalo na přítomné přihlížející překvapení v podobě vystoupení sólistů baletu Národního divadla Brno. Zatančil Jan Fousek, držitel dvou Cen Thálie, s taneční partnerkou Eriko Wakizono. V oživené prostoře byla přestřižena páska a hosté se slavnostně zapsali do pamětní knihy Památníku. Veřejnosti budou nové prostory trvale zpřístupněny v průběhu 1. čtvrtletí roku 2013.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf