Výjezdní zasedání SKIP Velká Morava

Svaz knihovníků a informačních pracovníků z jižní Moravy zorganizoval 30. května 2012 výjezdní zasedání do Památníku písemnictví na Moravě. Knihovníky z různých moravských veřejných i odborných knihoven (účast 28 knihovníků) přivítal vedoucí pobočky dr. Vojen Drlík. Na úvod je seznámil s činností a připravovanými aktivitami Památníku a poté si knihovníci prohlédli výstavy s velmi poutavým odborným výkladem, tedy stálou expozici a novou výstavu „Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice“. Výstavy všechny přítomné velmi zaujaly po obsahové stránce i svou moderní instalací a formou prezentace zajímavých literárních dokumentů.
Následovala prohlídka knihovny. Knihovníky zajímalo obsahové složení fondu, jeho zpracování, které je velmi náročné, historické zařízení místnosti – na řadu těchto dotazů odpovídal knihovník Mgr. Jiří David.
V příjemných prostorách objektu se konala i druhá část jednání týkající se výměny zkušeností z práce knihoven a vlastní činnosti organizace SKIP.
Všem účastníkům se program, který připravili pracovníci a vedoucí Památníku písemnictví na Moravě, velmi líbil a přinesl jim další podněty k práci. U některých z nich
také rozhodnutí se do Rajhradu vrátit se čtenáři či soukromě a návštěvu doporučit i spolupracujícím školám.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf