Slavnostní otevření rekonstruovaného severního křídla klášterní kvadratury a II. části stálé expozice Památníku písemnictví na Moravě

V pondělí 30. června 2008 odpoledne zaplnila se kapitulní síň benediktinského opatství v Rajhradě hosty slavnostního otevření nově rekonstruovaných prostor a stálé expozice Památníku (obr. 1). Úvodní projev pronesl jménem zřizovatele Muzea Brněnska hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek (obr. 2). Slavnosti se zúčastnili také hosté z velvyslanectví Norského království v Praze a norských Finančních mechanismů, které přispěly ze svých fondů k obnově podstatnou částkou (obr. 3 a 4). Pásku při vstupu na rekonstruované a restaurované monumentální schodiště - které je vstupním prostorem k nově zpřístupněné části kláštera - slavnostně přestřihli společně (na obr. 5 zleva) převor P. A. Gazda OSB, Alex Winther a Jitka Lenda, hejtman Ing. St. Juránek a radní Jm kraje pro kulturu Ing. J. Letocha. Poté se přítomní odebrali do expozice, kde je uvítal mj. ředitel Muzea Brněnska Mgr. A. Reček a vedoucí Památníku dr. V. Drlík se svým kolektivem (obr. 6). Dr. Drlík provedl hosty novotou zářící expozicí a seznámil je s její koncepcí (obr. 7). Poslední dvě fotografie (obr. 8 a 9) byly pořízeny v expozici krátce před jejím otevřením.

 

obr. 1

obr. 2

obr. 3

obr. 4

obr. 5

obr. 6

obr. 7

obr. 8

obr. 9

created by: Trinet a.s., design Václav Houf