12.06.2013 - 12.06.2013 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Jaroslav Tuček

Beseda s hercem a bývalým ředitelem Divadla na provázku, který stál u stavebních rekonstrukcí tří brněnských scén (Divadlo na provázku, Marta, Polárka) a koncem minulého roku vydal knihu Vzpomínky antihrdiny aneb S Provázky, Hady a Martou na provázku.

Nečekaně úspěšný nový literární autor, herec a ředitel několika divadel Jaroslav Tuček pokračoval v sérii čtení ze své autobiografické knihy Vzpomínky antihrdiny ve středu 12. června 2013 od 17 hodin v rajhradském Památníku písemnictví na Moravě. V dlouhodobém cyklu StřeDění se představila již řada autorů z různých oborů, tentokrát se poprvé beseda s autorem dotkla autobiografie a jejím prostřednictvím i doby nedávno minulé.
Jaroslav Tuček napsal hutný a obsáhlý román jednoho života i jedné epochy nejen divadelní a nijak nezakrývá, že je to dílo výsostně autobiografické, jehož úhel pohledu může vzbuzovat mnoha očitých svědků rozporuplné reakce, vzpomínky a polemiky. Ne nadarmo nazval autor knihu Vzpomínky antihrdiny - už dopředu tím tupí ostří možných polemiků a protivníků, kteří stáli nebo i dosud či znovu stojí „na druhém břehu“. Být v letech osmdesátých ředitelem, přesněji uměleckým šéfem Divadla na provázku (které musilo ze svého názvu vypustit mahenovskou husu) nebylo jistě snadné a jeví se v dnešní době jako značně rozporuplné. Naštěstí autor Jaroslav Tuček osvědčil své manažerské schopnosti i v podmínkách silně změněných – stál u znovuzrození školního divadla Marta a do třetice se brilantně zhostil podobného úkolu v případě divadla Polárka. Už to samo by stačilo možná na několik vzpomínkových knih, Jaroslav Tuček ale patrně nechce jen vzpomínat. Jeho další texty tu a tam různě uveřejňované svědčí o snaze ovládnout literaturu ve větší šíři. Jaroslava Tučka uvedl editor jeho knihy Miloš Voráč, besedu moderoval Vojen Drlík.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf