03.07.2013 - 29.09.2013 | Památník písemnictví na Moravě

Baťa – od projevů k próze a poezii

Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava bude dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa.

Výstava odhaluje překvapivou a téměř neznámou tvář obou velkých Baťů a předválečného Zlína. Baťa, to nebyly jen boty a továrny ve světě, ale i velká propagandistická mašinerie a dokonce i vlastní pokusy o krásnou literaturu.
Poměr k tématu Baťa a batismus je dodnes více emocionální než racionální. Protivnické tábory se nedělí jen na příznivce a odpůrce batismu, ale dokonce zuří boj i mezi obdivovateli Tomáše a jeho nástupce Jana Antonína. Všichni se přitom opírají a rozličná svědectví současníků i vlastní projevy obou „šéfů“. V polemice ale zanikají hlasy hlavních protagonistů a jim dává výstava v Památníku především slovo. Málo se ví, že v pozůstalosti Tomáše Bati se dochovala zajímavá báseň, široká literární činnost Jana A. Bati u nás zůstala téměř bez povšimnutí, i když vyšly dva jeho životopisné romány. Samostatnou kapitolou jsou soubory úvah a projevů obou protagonistů. Jsou to zajímavé dokumenty o ideologii batismu, o názoru na společenské uspořádání, o reakci na dobové myšlenkové proudy. Úvahy a projevy Tomáše Bati, stejně jako soubor článků J. A. Bati, který vyšel pod názvem Spolupráce, jsou svědectvím myšlenkového vývoje a životních pozic jejich autorů.
Výstava okrajově zachycuje i písemné projevy dalších baťovců, a tak jen dokresluje obraz města, které pod záplavou bot usilovalo i o kulturní hodnoty. Tolikrát obdivované a taky zatracované téma je představeno v publicistické, prozaické i veršované podobě od 4. července až do 29. září.

Od 14. října do 15. listopadu se výstava přestěhuje do kaple nemocnice u sv. Anny v Brně.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf