11.09.2013 - 11.09.2013 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Radek Malý

Beseda s básníkem, spisovatelem a překladatelem o expresionistech, dětské literatuře a o tvůrčím psaní v Česku. Začátek v 17.00 hod.

Cyklus besed se zajímavými osobnostmi v Památníku písemnictví na Moravě otevřelo po letní přestávce setkání s Radkem Malým. Básník, překladatel, pedagog na bohemistice v Olomouci a vedoucí katedry tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého představil návštěvníkům svou práci a přečetl několik ukázek ze své tvorby.
Radek Malý (*1977) vystudoval bohemistiku a germanistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je autorem pěti básnických sbírek - nejnověji Světloplaší (2012). Holduje spíše verši rýmovanému než volnému, náladou se jeho poezie pohybuje mezi dvěma póly – od mladé naštvanosti po nostalgickou melancholii.
Jako překladatel se věnuje zejména německým expresionistickým básníkům, jejichž poezii vydal v antologii Držíce v drzých držkách cigarety (2007). Literární vědec Malý se zabýval ve své disertační práci poezií Georga Trakla a v minulém roce mu vyšla monografie Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana.
Radek Malý je na české scéně také již poměrně známým autorem dětské literatury. Společně s PaedDr. Hanou Mikulenkovou připravili učebnice českého jazyka a literatury pro první stupeň základních škol a Slabikář s ilustracemi Matěje Formana. Jeho poezii pro děti zastupují hravá a vtipná sbírka Kam až smí smích (2009) či pro starší čtenáře určená kniha Listonoš vítr (2011). Tato sbírka získala řadu literárních cen – zmiňme alespoň Magnesii Literu v kategorii knih pro děti a mládež. V tvorbě Radka Malého můžeme sledovat tendenci didakticky poezii dětem přibližovat, někdy i přímo její jednotlivé lyrické formy jako v knize Poetický slovníček dětem v příkladech (2012). Dětem určená próza František z kaštanu, Anežka ze slunečnic (2006) je charakteristická podzimní nostalgií, která se jemně vine celým dílem Radka Malého.
Již několik let předsedá odborné porotě literární soutěže Skrytá paměť Moravy, na které se Památník písemnictví na Moravě organizačně podílí.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf