24.04.2013 - 30.10.2013 | Památník písemnictví na Moravě

In omnibus glorificetur Deus

Hostující výstavu v prostorách Památníku písemnictví pořádá Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Výstava k 200. výročí povýšení rajhradského kláštera na opatství.

Dne 22. března 2013 oslavil rajhradský klášter výročí povýšení na samostatné opatství. Při této příležitosti připravili partneři projektu Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén Moravská zemská knihovna v Brně a Filozofická fakulta Masarykovy univerzity výstavu s názvem In omnibus glorificetur Deus představující právě posledních dvě stě let klášterní historie. Slavnostní vernisáž proběhla 24. dubna 2013 v 18 hod. v prostorách rajhradského benediktinského kláštera.

Návštěvníci mají možnost prohlédnout si dosud nikdy nevystavované předměty z bývalého klášterního muzea (mimo jiné i exponáty věnované dr. Emilem Holubem), seznámit se se zpracováním největší klášterní knihovny na Moravě, s činností benediktinské tiskárny a také s životními osudy významných rajhradských benediktinů 19. a 20. století. Pozornost je věnována i dějinám kláštera a klášterního areálu po roce 1945.

Návštěvníci se mohou těšit také na cyklus přednášek pořádaných v malém sále Moravské zemské knihovny v Brně.
10. dubna 2013 nejstarší dějiny rajhradského kláštera
17. dubna 2013 zpracování rajhradské knihovny
15. května 2013 činnost benediktinské tiskárny
22. května 2013 osudy kláštera po roce 1945
Přednášky se uskuteční vždy od 18 hodin.

Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén je projektem Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI. Poskytovatelem prostředků je Ministerstvo kultury ČR. Příjemci projektu jsou Moravská zemská knihovna v Brně, Masarykova univerzita (Filozofická a Lékařská fakulta) a Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Cílem projektu je zpracování a prezentace bohatého kulturního dědictví nejstaršího moravského kláštera v Rajhradě.

Více informací naleznete na webu projektu www.rajhradskyklaster.cz
Kontaktní osoba: PhDr. Jindra Pavelková, Jindra.Pavelkova@mzk.cz, 541 646 223

         
created by: Trinet a.s., design Václav Houf