06.10.2013 - 06.10.2013 | Památník písemnictví na Moravě

Neděle s poezií květin

Odpolední workshop s floristou Slávkem Rabušicem zaměřený na svatební květinové vazby.

Naštěstí zatím v Evropě nezakořenil americký zvyk, kdy nevěsta hází svou kytici do davu hostů a přihlížejících. S většinou svatebních kytic nebo květinovými ozdobami nevěsty (o kytice v tradičním smyslu slova se vlastně nejedná) házet ani nelze. Nehledě na fakt, že by se jednalo o degradaci vynaloženého floristického umu. Co umu, přímo mistrovství! Takový termín náleží ke květinovým svatebním kreacím, které v Rajhradském klášteře spolu s poezií uvil v neděli 6. října Slávek Rabušic. Nikoli svatba, ale zásnuby květin s živým slovem, korunované vrcholnou floristikou se vydařilo, šestici výjimečných květinových kreací (posuďte ukázky) mohli obdivovat návštěvníci Památníku písemnictví na Moravě ještě řadu dnů.

   
created by: Trinet a.s., design Václav Houf