14.10.2013 - 11.11.2013 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Baťa – od projevů k próze a poezii

Písemné projevy zakladatelů baťovského impéria mají svéráznou dikci, vlastní slovník a v neposlední řadě i literární ambice. Výstava je dalším příspěvkem ke stále živému fenoménu Baťa. Památník písemnictví na Moravě vystavuje v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
created by: Trinet a.s., design Václav Houf