02.10.2013 - 05.01.2014 | Památník písemnictví na Moravě

Jiří Sumín

Amálie Vrbová – polozapomenutá moravská spisovatelka skrytá za mužským pseudonymem. Představitelka moravského realismu zasazovala děje svých próz především do prostředí hanáckého venkova.

Na počátku října uplyne 150 let od narození moravské spisovatelky vystupující v literárním světě pod pseudonymem Jiří Sumín. Při této příležitosti připravil rajhradský Památník písemnictví na Moravě výstavu věnovanou nejen této méně známé autorce, ale rovněž tématu postavení žen v přelomovém období konce 19. a počátku 20. století. Výstava s názvem Jiří Sumín nese podtitul Žena v umění a ve společnosti.
Ve své době nepříliš doceňované autorce bylo literárními kritiky nejčastěji vyčítáno, že ve svých dílech zachycuje přehnaně drsný obraz společnosti. Ve skutečnosti její tvorba plně zapadala do dobového naturalistického proudu, a tudíž zrcadlila realitu bez příkras a nevyhýbala se ani temnějším odstínům, které však k životu neodlučitelně patří. Působení Amálie Vrbové alias Jiřího Sumína v literatuře je nutno chápat také na pozadí ženského hnutí, rozvíjejícího se u nás zvláště od druhé poloviny 19. století. Ačkoli se do něj ona sama aktivně nezapojila, všímala si ve své próze nejčastěji ženských postav, dostávajících se kvůli společenským omezením do bezvýchodných situací.
Památník písemnictví na Moravě novou výstavou doplňuje naturalistické téma otevřené v roce 2012 výstavou s názvem Alois a Vilém Mrštíkové a pokračující na počátku letošního roku časovou expozicí Josef Merhaut. Aktuální novinka v nabídce Památníku písemnictví na Moravě chce rozšířit povědomí o společenské situaci v době autorčina života, a to zvláště o téma emancipace žen. Návštěvník se například dozví, jak těžké to měly první ženy, které si oblékly kalhoty.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf