12.12.2013 - 19.01.2014 | Památník písemnictví na Moravě

Současná česká a rakouská ilustrační tvorba

Přehlídka současné české a rakouské ilustrační tvorby představuje práce 18 ilustrátorů ze čtyř sousedících regionů: Vysočiny, Jižních Čech, Jižní Moravy, Dolního Rakouska a Vídně.

Originální výstavní projekt Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě se zrodil z tradice dlouholeté sbírkotvorné a výstavní činnosti v oboru knižní ilustrace. Prezentovaná přehlídka současných ilustrátorů je výrazně specifická, neboť představuje tvůrce spjaté s vybranými sousedícími regiony Vysočiny, jižní Moravy, jižních Čech a Dolního Rakouska. Nabízí proto velice zajímavou přeshraniční konfrontaci. Z vystavených děl je zřejmé, že kvalitní tvorba nemusí být vždy nutně spjata pouze s metropolí. Kritériem výběru autorů bylo buď rodiště, bydliště nebo místo tvorby právě v jednom ze spolupracujících regionů. Samozřejmě jsou v expozici zastoupeni i autoři, kteří z těchto regionů sice vyšli, ale dnes žijí a působí převážně v Praze či Vídni. U většiny z nich však v jejich tvorbě zůstala zachována ona stopa „rodné hroudy“. Celkem je prezentováno 13 českých a 5 rakouských autorů a autorek, z nichž mnozí jsou laureáty prestižních ilustrátorských ocenění a tedy skutečnými špičkami oboru.
Tento inovativní výstavní koncept nabídl i nové otázky a odpovědi. Kromě prezentace „regionálního“ se otevřela velmi zajímavá konfrontace české a rakouské ilustrátorské práce se svými specifiky. Ostatně porovnávat lze v expozici mnohé: různost či shodnost námětů, způsob výtvarného vyjádření různorodými výtvarnými technikami, pro ilustraci někdy až překvapivými, včetně související generační výpovědi.
Realizace výstavy ve formě putovního projektu pomůže zvýšit její výpovědní hodnotu i divácký zásah. Jeden z cílů, totiž rozšířit povědomí o současných trendech v moderní ilustrační tvorbě a autorech, kolekce zcela jistě naplní. Prvním místem, kam výstava zamířila po své premiéře v Havlíčkově Brodě, je Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě u Brna. V prostorách benediktinského opatství, kde Památník rozvíjí své mnohostranné aktivity spjaté s literaturou, se od 12. prosince do 12. ledna návštěvníci setkají vedle ostatních děl také s pracemi Vlasty Baránkové, Aleše Čumy, Miroslavy Kolářové-Šulcové, Josefa Pospíchala a Markéty Vydrové, kteří reprezentují v této mezinárodní kolekci jižní Moravu.

Výstava je zrealizována ve spolupráci s přeshraničním projektem Porta culturae.
 

       
       
created by: Trinet a.s., design Václav Houf