14.05.2014 - 14.05.2014 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Podivuhodný kouzelník

Scénické čtení z lyrické grotesky o Vítězslavu Nezvalovi. Autorem hry je Norbert Holub. Následuje diskuse k Nezvalovu dílu a autorově osobnosti.

Poslední velká výstava Památníku písemnictví na Moravě, zaměřená na jednu literární osobnost, byla věnována Vítězslavu Nezvalovi. Od listopadu 2013 ji navštívily stovky návštěvníků včetně školních tříd. Studenti a žáci spolu se svými pedagogy si užili kvízové testy, které jim muzejníci připravili. Tečku za nezvalovskou výstavou představovalo květnové StřeDění, tradiční i netradiční setkání s poezií a prózou v Památníku písemnictví na Moravě.
Norbert Holub si název poetistické básně Podivuhodný kouzelník vypůjčil pro hru o Nezvalovi samotném: „Jedná se o lyrickou grotesku zobrazující několik reálně fiktivních výstupů ze života Vítězslava Nezvala: například jeho výslech na gestapu či hru na koncentrační tábory. To vše je prošpikováno verši klasika,“ uvádí autor.
Holub, civilním povoláním lékař, je literárně činný. Spoluzakládal revue Weles, kde nyní působí jako redaktor, píše básně a eseje, překládá, zajímá jej také osobnost a dílo Jana Zábrany, z jehož deníků připravil rozhlasový pořad. Holubovu dramatizaci Zábranových textů s názvem Jsem o pět let mladší než Hurvínek uvedlo Divadlo Na zábradlí v rámci své alternativní scény Eliadova knihovna (určené mladým hercům a tvůrcům). Obrazy z Nezvalova života a úryvky jeho básní interpretovalo v Památníku písemnictví na Moravě pod taktovkou Norberta Holuba uskupení amatérských herců spjatých s literární revue Weles.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf