02.04.2014 - 27.07.2014 | Památník písemnictví na Moravě

Černé slunce

Druhé pokračování výstavy členů výtvarné skupiny Stir up, hlásící se programově k surrealismu, představuje v Památníku písemnictví na Moravě práce akademického malíře Josefa Kremláčka a Lubomíra Kerndla se společným názvem Černé slunce.

Výtvarné umění v době vzniku surrealismu (Francie 20. léta minulého století) bylo úzce spjato s literaturou a řada aktivit skupiny Stir up má rovněž paralely ve slovesné tvorbě. Společným tématem právě prezentované kolekce je hra světel a stínů, evokující představy i prožitky, které stojí na pomezí snů a reality. A protože letos zahájený cyklus výstav v Malé galerii Památníku mapuje vnitřní vztahy slovesného a výtvarného jazyka, doplňuje vystavené obrazy kolekce knižních prací členů Stir up ze sbírek Památníku písemnictví na Moravě. Většinou se jedná o bohatě ilustrované básně a básnivé texty vynalézavě zpracované do knižní podoby, kdy sama vazba a sklad listů či stránek vykazuje rovněž výrazné výtvarné pojetí.

   
created by: Trinet a.s., design Václav Houf