10.09.2014 - 10.09.2014 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Michal Žák

První StřeDění po letní pauze nabídne besedu s básníkem, jenž vydal svou první sbírku až téměř ve svých sedmdesáti letech. Do té doby byl znám především mezi svými žáky z Brna a Hodonína jako precizní učitel, později působil také jako redaktor. Nyní má na kontě již tři básnické sbírky: Klec na vodu, Švédské poledne, V náruči čtvrtohor.

Krátký interval mezi vydáním jednotlivých děl byl způsoben tím, že dřívější středoškolský učitel psal dlouhá léta tak říkajíc „do šuplíku“ a až teprve nedávno své texty „oprášil“ a rozhodl se je vydat. Podíl na tom mělo nejspíše i jeho působení redaktorské (např. Moravské noviny, Brněnský Metropolitan atd.), spolupráce s rozhlasem a korektury prací jiných autorů. V rámci besedy v Památníku písemnictví na Moravě přečetl Michal Žák ukázky ze své nejnovější sbírky V náruči čtvrtohor, jež byla vypravena na knižní trh v květnu letošního roku.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf