15.05.2014 - 30.10.2014 | Památník písemnictví na Moravě

Milovníci a mecenáši věd a umění v řeholním rouše

Výstava představuje benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako významnou moravskou kulturní a vědeckou instituci. Velké věci si žádají nadšení a záštitu. Rozšiřování klášterní knihovny, sbírky umění, přírodovědné bádání, nejnovější architektura. Výstava mapuje, jaké aktivity klášter podporoval od středověku do 20. století.

Výstava vzniká ve spolupráci Moravské zemské knihovny, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Benediktinského opatství, Muzea Brněnska – Památníku písemnictví na Moravě aj.

http://www.rajhradskyklaster.cz/

created by: Trinet a.s., design Václav Houf