15.10.2014 - 15.10.2014 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Ivan Petlan

Autorské čtení básníka, překladatele, organizátora kulturních akcí a informatika v jedné osobě. Začátek v 17.00 hod.

Památník písemnictví na Moravě pokračuje v pravidelných literárních StřeDěních. Prvním podzimním hostem byl Ivan Petlan. Básník zarecitoval ze svých starších i nejnovějších, dosud nepublikovaných, veršů. Následná beseda se věnovala především poezii na současné moravské literární scéně.
Ivan Petlan je člověkem několika pólů, které v sobě téměř renesančním způsobem dokáže skloubit. Je básníkem, který ještě v dnešní době, kdy převládá jednodušší volný verš, dokáže dát básním pevný tvar i rytmus. Jedním příkladem za všechny může být limerik, poetický útvar vyznačující se pětiveršovými strofami s pevně daným rýmovým schématem. Zároveň ale dokáže psát i volné verše, básně matematické či šachové. Společně se svými přáteli je pořadatelem kulturního života na Moravě (organizoval například pásmo autorských čtení Básníci Židenic). Tento humanitní, literárně tvůrčí záběr dokáže v Ivanu Petlanovi harmonicky koexistovat s technicky a racionálně pojímanou prací informatika.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf