19.02.2015 - 30.04.2015 | Památník písemnictví na Moravě

Mistrovské drobnosti

Nahlédnutí do sbírek Muzea Brněnska, zaměřené na výtvarné skvosty 18. a 19. století. Grafika, kresba, akvarely, miniatury a drobné předměty užitého umění, dokládající proměnu dobového vkusu od barokní reprezentativnosti k romantickému sentimentu.

Devatenácté století přivedlo umění ze šlechtických sídel a církevního prostředí do měšťanského salónu a domácností. Zásluhu na tom měl rozvoj řemesel a technik, které rozšířily dostupnost uměleckých předmětů. Populární byla zejména různá grafická alba s vyobrazením měst, památek nebo přírodních scenérií. V expozici jsou zastoupena např. ukázkami z alba „Veduty království českého“ německého grafika Augusta Carla Hauna (1815 – 1894). Grafické techniky se hojně uplatňovaly také ve formě knižních ilustrací, jak dokládají vystavené knihy různých žánrů z fondu Památníku písemnictví na Moravě. Umění 19. století nabývá oproti minulé éře monumentálního baroka intimnější ráz zejména v podobě různých miniportrétů a medailonků. Návštěvníci výstavy Mistrovské drobnosti si v Památníku písemnictví na Moravě mohou prohlédnout až do 26. dubna také soubor akvarelových miniatur na papíru a slonovině moravské i rakouské provenience. Mezi další zajímavé exponáty výstavy patří kresba rajhradského rodáka, malíře Josefa Zeleného (1824 – 1886), empírová mramorová busta dámy nebo dvě nově zrestaurovaná zátiší.
 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf