18.03.2015 - 18.03.2015 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Petr Čermáček

Hosty pravidelných literárních besed, jež pod názvem StřeDění připravuje Památník písemnictví na Moravě v rajhradském klášteře, jsou současní autoři, kteří se již mohou pochlubit několika knižními tituly. Básník a šéfredaktor literární revue Weles Petr Čermáček na březnové StřeDění přijel nejen s rukopisy a šesti sbírkami poezie, ale přivezl také kolekci osmi desítek grafických listů. Nejen své verše totiž citlivě ilustruje drobnějšími tisky, při nichž nejčastěji využívá techniku dřevorytu a linorytu.

Nápad na improvizovanou krátkodobou výstavu se v inspirativních prostorách benediktinského opatství rychle proměnil v záměr představit průřez několikaletou Čermáčkovou výtvarnou aktivitou. „Když výstava, propojující knížky současné poezie s originálním výtvarným doprovodem, tak pořádná!“ – postavila se k nečekanému úkolu kurátorka Památníku Petra Pichlová. Spolu s kolegy a autorem připravili doslova za několik hodin ucelenou reprezentativní expozici, která představuje jak Čermáčkovu poezii, orientovanou na prožívání krajiny, tak její osobité výtvarné pojetí.
Ve vitrínách i na zdech a výstavních panelech nechybí ani volná Čermáčkova výtvarná tvorba. V linorytech z cyklu Masopust například autor přímo do obrazů vkomponoval své verše, jinde nacházíme rodinné nebo rostlinné motivy, nescházejí ani portréty světců a náměty inspirované vírou. Jádro celé kolekce však představují vícebarevní tisky myšlenkově úzce spjaté s příslušnými verši. Šíři výtvarného zájmu dvaačtyřicetiletého autora dokumentují práce volně zacházející s písmeny a textovými náznaky.
Výstava prací Petra Čermáčka je v Památníku písemnictví na Moravě přístupná denně mimo pondělky až do 10. května 2015.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf