20.05.2015 - 20.05.2015 | Památník písemnictví na Moravě

Sympozium „Host do domu, literát versus redaktor“

Setkání k hlavní výstavě roku 2014/2015 přístupné odborným pracovníkům, pamětníkům i veřejnosti. Sympozium se uskuteční od 9.00 do 12.30 hod. a doplní jej výstava fotografií s Janem Skácelem.

Po společné prohlídce výstavy věnované časopisu Host do domu, která skončí v Památníku písemnictví na Moravě 14. června, zazněly názory hostů k tématu „Literát versus redaktor“ na sympoziu. Setkání se zúčastnily všechny generace, za tu nejmladší promluvila doktorandka z Ústavu české literatury Barbora Svobodová s příspěvkem mapujícím Kohoutovskou aféru v 50. letech, za redaktory současného časopisu Host vystoupil s příspěvkem z praxe Martin Stöhr, z generace Hosta do domu přijali pozvání Ivan Kříž, Pavel Švanda a Milan Uhde. Výstupem ze sympozia bude sborník obsahující příspěvky v písemné podobě.
Hosté obdrželi jako poděkování za účast na sympoziu bibliofilské výtisky Skácelových PF, která graficky připravili ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě studenti Střední grafické školy v Brně.

         
         
created by: Trinet a.s., design Václav Houf