16.09.2015 - 16.09.2015 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Milena Flodrová a Miloš Šenkýř

Historička Milena Flodrová dlouho odkládala svůj záměr zaznamenat zajímavé osudy význačných žen, spjatých s Brnem. Nakonec tento úkol splnila ve spolupráci s novinářem Milošem Šenkýřem knihou Brno a Brňanky. Nejen o ní, ale i o historii, současné historiografii a ženách vůbec si oba autoři s početným publikem povídali v rámci tradičního StřeDění, zavedeného cyklu besed s autory v Památníku písemnictví na Moravě.

Tato kniha se pravděpodobně stane nejvýznamnější brunensií letošního roku. Společné vyprávění Mileny Flodrové a Miloše Šenkýře vydalo spolu s ilustracemi Kateřiny Škrabalové nakladatelství Doplněk Jana Šabaty. Vydání knihy Brno a Brňanky podpořilo Statutární město Brno a Syndikát novinářů ČR.

Milena Flodrová vystudovala historii a archivnictví na brněnské filozofické fakultě. Už během studia začala pracovat v Muzeu města Brna, kterému zůstala věrná dalších třicet let svého profesního života. Je autorkou mnoha článků a publikací o Brně, stála u zrodu Internetové encyklopedie dějin Brna. Miloše Šenkýře znají především čtenáři Rovnosti a Lidových novin, nejnověji také posluchači Českého rozhlasu Brno. Vedle každodenní publicistiky se dlouhodoběji věnuje problematice památkové péče.

Osobnostmi Brna se v minulosti zabývala řada historiků i publicistů. Výjimečnost knihy Brno a Brňanky spočívá především v tom, že nové i tradované a poznatky o významných ženách minulosti neotřele zasazuje do historických souvislostí. Vyprávění o životech nevšedních žen a o jejich vlivu na dobové události má rozhodně blíž k beletrii, než k odbornému textu, jakkoli se autoři důsledně opírají o fakta a dokumenty. Cenné na zvolené formě, kniha dostala podobu rozhovoru, je její obohacení o osobní postřehy a vzpomínky. Ty vyprávění dodávají na čtivosti, takže soubor nevšedních portrétů je neobyčejně plastický a živý, podobně jako odkaz popisovaných Brňanek.
 

       
created by: Trinet a.s., design Václav Houf