03.09.2015 - 03.09.2015 | Památník písemnictví na Moravě

Hudební vrchol jubilea

Koncert Ivy Bittové a jejích muzikantských přátel Jana Čižmáře a Vladimíra Maňase v Památníku písemnictví na Moravě byl jedním z vrcholů oslav desetiletého jubilea této pobočky Muzea Brněnska. Fundovaně sestavený a mistrovsky provedený průřez historickou hudební literaturou zahrnul skladby domácí provenience od 15. století po současnost a právem sklidil 3. září v podvečer bohaté posluchačské ovace.

Když se v roce 2005 otevíraly díky podpoře Jihomoravského kraje brány Památníku pro veřejnost, byl to velký krok do neznáma. Odrazovým můstkem byla historická benediktinská knihovna, k níž se přidružila stálá expozice, věnovaná nejstarším moravským literárním památkám. S Památníkem písemnictví na Moravě je neodmyslitelně spjata také literární soutěž Skrytá paměť Moravy, která příští měsíc vstoupí do svého desátého ročníku.

V postupně rekonstruovaných prostorách kláštera přibyly další výstavní prostory se stálými i dočasnými expozicemi, obohacenými o pravidelné cykly autorských čtení a literárních besed, komentované prohlídky a doprovodné programy, nejnověji i pro nejmenší návštěvníky.... Souběžně roste také odborně spravovaný sbírkový fond Památníku, reprezentovaný více než 7 tisíci sbírkovými předměty.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf