07.10.2015 - 07.10.2015 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Jiří Trávníček. Čteme?

V roce 2007 Jiří Trávníček začal s projektem Čtenáři a čtení v České republice. Beseda o tom, jací jsme čtenáři, kdy a co čteme, jaké knihy si kupujeme, čím se lišíme od jiných čtenářů v rámci Evropy, čili co na nás prozradily tři statistické výzkumy z let 2007, 2010 a 2013… V rámci cyklu StřeDění. Začátek v 18.00 hod.

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR se výzkumu čtenářů a čtení v České republice systematicky věnuje od roku 2007. Hlavním řešitelem tohoto dlouhodobého vědeckého projektu je literární vědec, kritik a vysokoškolský učitel Jiří Trávníček. Výzkumy jsou založeny na pravidelných statistických šetřeních. Uskutečňují se ve tříletých intervalech, z nichž každý je zaměřen na jednu specifickou oblast (2007 – knihovny, 2010 – beletrie, 2013 – knižní trh). Po zpracování výsledků následují výstupy ve formě knižních monografií (publikace Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize, Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení, Knihy kupovati. Dějiny knižního trhu v českých zemích). Výzkum probíhá ve spolupráci s Národní knihovnou ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Pole odborného zájmu Jiřího Trávníčka je však mnohem širší. Zabývá se moderní českou a středoevropskou literaturou a její interpretací. Je autorem publikací Poezie poslední možnosti (1996), Na tvrdém loži z psího vína (1998, společně se Zdeňkem Kožmínem), Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy (2003), Vyprávěj mi něco… Jak si děti osvojují příběhy (2007). Činný je i na poli editorském (dílo Jana Zábrany, Ivana Blatného, Ivana Jelínka, Slovník teorie literatury a kultury, antologie textů ke kultuře a geopolitice střední Evropy V kleštích dějin a další). Vystupuje jako spoluautor knižních rozhovorů s Arnoštem Goldflamem a Dušanem Šlosarem. Společně s kolegou z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Michalem Fránkem se podílí na projektu Brno poetické.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf