18.11.2015 - 18.11.2015 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění - Vojtěch Kučera. Literární soutěž Františka Halase

O Literární soutěži Františka Halase, o její historii, jejích výhercích a nejmladší básnické generaci vůbec bude hovořit Vojtěch Kučera, (nejen) organizátor soutěže. Společně s ním vystoupí i někteří z finalistů posledních ročníků. Začátek v 17.00 hod.

Akce se koná v rámci festivalu Den poezie, více na www.denpoezie.cz

Tradiční setkání se současnou literaturou patřilo v listopadu soutěži Františka Halase. Návštěvníci StřeDění ji měli možnost nahlédnout z několika úhlů pohledu. Pohled organizátora a dramaturga jim zprostředkoval Vojtěch Kučera. Seznámili se však i s pohledy několika finalistů soutěže z let 2012–2015; v rámci listopadového StřeDění zazněla autorská čtení Pavla Zajíce (laureáta Literární soutěže Františka Halase 2012 a držitele Zvláštní ceny Klementa Bochořáka), Petra Steindla (uznání poroty 2013),Marka Torčíka (držitele Zvláštní ceny Klementa Bochořáka 2015) a Vojtěcha Velíska (uznání poroty 2015).

Vřelý vztah Františka Halase k nejmladší básnické generaci je obecně známým faktem. U nakladatele Václava Petra měl Halas v letech 1936–1942 na starosti redakci knižnice První knížky, v níž uváděl do literatury začínající autory. Pod jeho patronací vstoupili do české literatury například Jiří Orten, Jiří Kolář nebo Josef Kainar, kteří se později zařadili mezi nejvýraznější české básníky. Intenzivní kontakt s mladou generací Halas udržoval až do samého sklonku svého života. Tuto část Halasova odkazu se snaží připomínat i literární soutěž nesoucí jeho jméno.

Literární soutěž Františka Halase probíhá nepřetržitě od roku 1972 a je určená začínajícím básníkům ve věku od 15 do 29 let. Od svého vzniku se konala pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993–2011 pod patronací Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou organizátory Město Kunštát, Kruh přátel umění města Kunštát a Společnost přátel mladé poezie. Slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže se koná každoročně v polovině října v rámci Halasova Kunštátu.

Vojtěch Kučera převzal dramaturgii soutěže na přelomu let 2006 a 2007. Na počátku stála především snaha vytvořit ze spíše regionální celostátně uznávanou literární soutěž, a zařadit ji tak po bok prestižních Hořovic Václava Hraběte či Ortenovy Kutné Hory. Dalším cílem bylo vydávat vítězům soutěže knihy. Z tohoto důvodu začala být udělována v roce 2012 Zvláštní cena Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydat básnickou knižní prvotinu. Od roku 2013 tak existuje samostatná knižní Edice LSFH (Literární soutěže Františka Halase), ve které dosud vyšly tři básnické prvotiny vybraných finalistů soutěže (Pavel Zajíc: Ona místa, 2013, Klára Šmejkalová: Naživo, 2014 a Michaela Horynová: V zahradách, 2015).

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf