02.12.2015 - 02.12.2015 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění- Petr Šuleř

Beseda se zakladatelem Asociace muzeí a galerií ČR a autorské čtení z jeho nově připravované knihy.

Závěrečné autorské čtení tohoto roku se v Památníku písemnictví na Moravě uskutečnilo s bývalým ředitelem Moravského zemského muzea Petrem Šuleřem, který přečetl úryvky ze své připravované knihy s pracovním názvem Sloupy stříbrné, dno ze zlata.

PhDr. Petr Šuleř (*1948) je znám především mezi muzejníky. Působil jako odborný pracovník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Moravského muzea v Brně, jako ředitel Jihomoravského muzea ve Znojmě a 16 let jako ředitel Moravského zemského muzea v Brně. Kromě odborných článků a publikací vydal v roce 2013 v nakladatelství MOBA historický román Zločinci a kavalíři.  

Prosincové StřeDění v Památníku písemnictví na Moravě se konalo jako „dernisáž“ výstavy Tři generace tvůrců ‒ rod Šuleřů, která mapovala tvorbu členů rodiny od spisovatele Oldřicha Šuleře, přes jeho syny (jedním z nich je právě Petr Šuleř), až po jeho vnuky a vnučky. Výstava spojila literární tvorbu s výtvarným uměním, kterému se v rodině Šuleřových věnuje zejména Libuše Šuleřová (ilustrace, malba) a z nejmladší generace Zuzana Šuleřová (smalty a umělecký kovový šperk).

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf