10.12.2015 - 10.01.2016 | Památník písemnictví na Moravě

Co rok dal

Tradiční nahlédnutí do sbírkových regálů a katalogů, představující nejnovější přírůstky a zisky Památníku.

V roce 2015 se rozrostly sbírky Památníku písemnictví na Moravě například o korespondenci Akordu (katolicky orientované měsíční Revue pro literaturu, umění a život (1989‒1997), z let 1990–1992. Tento dar pochází od Pavla Švandy, někdejšího redaktora Akordu.

Během učitelského působení Emila Skácela (1890–1975) ve slováckých Vnorovech přišli na svět jeho dva synové – pozdější básník Jan (1922–1989) a pozdější malíř Petr (1924–1993). Od roku 1927 učil Emil Skácel v Poštorné, na podzim roku 1938 přesídlila celá rodina do Brna. Napsal řadu pedagogických a publicistických pojednání a pod pseudonymem E. Soryl vydal i sbírku básní Byla vojna, bude? (1936). Do sbírek  Památníku písemnictví na Moravě přibyly sešity s jeho verši (nejčastěji epigramy) a bloky s jeho kresbami. Literární pozůstalost Emila Skácela věnovala Památníku písemnictví na Moravě Věra Mikulášková, kurátorům je předal Jiří Opelík.

V lednu roku 2011 zahájil Památník písemnictví pravidelný cyklus StřeDění – autorských čtení, literárních besed, setkání s literaturou. V  roce 2015 se návštěvníci mohli setkat například s Milenou Flodrovou a Milošem Šenkýřem, Jiřím Trávníčkem, či brněnskými básníky Petrem Čermáčkem a Zdeňkem Volfem. Díky těmto setkáním naleznou badatelé ve sbírkách Památníku i řadu jejich signovaných knih.

Literární pozůstalost spisovatele a humoristy Miroslava Skály (1924‒1989) získal Památník darem od jeho syna Jiřího Skály. Miroslav Skála (mezi přáteli zvaný Peťura) působil mimo jiné jako redaktor literárně-dramatické redakce Čs. rozhlasu v Brně a spolupracoval s brněnským loutkovým divadlem Radost. Z televizních obrazovek je známý film Cesta kolem mé hlavy (1984, režie a scénář Jaroslav Papoušek), který je zpracován podle stejnojmenné Skálovy novely a s vtipem líčí psychiatrickou léčbu přepracovaného učitele českého jazyka. Podle svého románu Svatební cesta do Jiljí  napsal Skála také scénář ke stejnojmennému filmu  (1984, režie Hynek Bočan, v hl. rolích L. Šafránková a J. Abrhám). Skálova poetika se vyznačuje ironií, nonsensem a hrou se slovy.

 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf