18.05.2016 - 18.05.2016 | Památník písemnictví na Moravě

StřeDění: Tomáš Jeřábek

Tentokráte s PhDr. Tomášem Jeřábkem, historikem, kunsthistorikem a pedagogem.

Tomáš Jeřábek přednáší na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje dějepis a dějiny umění na Gymnáziu Pavla Křížkovského v Brně. Jeho specializací je zejména období baroka.

V přednášce (na StřeDění) se zaměří na to, jak a zda ovlivňuje práci architekta nějaký literární nebo politický program, jak ryze výtvarnými, architektonickými prostředky dokáže vytvořit suverénní dílo, které by nějakou ideu nejen ilustrovalo, ale také doplňovalo, spoluurčovalo. Též se bude věnovat zahradní architektuře, jelikož tvůrci zahrad byli mnohdy nikoliv architekti, ale filozofové a spisovatelé.

created by: Trinet a.s., design Václav Houf