08.04.2016 - 08.04.2016 | Památník písemnictví na Moravě

Noc s Andersenem

Kouzlo společného nocování prožily děti v Památníku písemnictví na Moravě v rámci projektu Noc s Andersenem.

Dánského pohádkáře v roli ústřední postavy tradičního nočního setkání dětí v rajhradských knihovnách vystřídal v pátek 8. dubna letošní jubilant Karel IV. Po šermířském úvodu v městské knihovně se malí čtenáři vypravili do Památníku písemnictví na Moravě, kde je čekaly ve tmavých klášterních chodbách neklidné postavy z knih. Po stezce odvahy si děti vyslechly ve středověkém skriptoriu příběh o založení univerzity a v kulisách výstavy Dobrodružství abecedy vyzkoušeli své dovednosti při psaní brkem. Odměnou pro malé písaře a posilou na cestu z kláštera byl horký čaj s perníčky ve tvaru písmenek.

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf